Kuoron jäsenet

MONIÄÄNINEN MIESKUORO

Laulamme kuorossa moniäänisesti a cappella, eli ilman säestystä sekä pianon tai soitinyhtyeen säestäminä. Kuorossa eri ääniä kutsutaan stemmoiksi. Ylintä miesääntä laulavat tenorit 1 ja 2, ja alempaa miesääntä basso 1 ja 2. Jokaista stemmaa edustaa ääniviskaali, joka toimii linkkinä kuoronjohtajan ja eri stemmojen välillä.

Ääniviskaalit muodostavat myös kuoron ohjelmatiimin, jonka kanssa yhteistyössä kuoronjohtaja suunnittelee konserttien ohjelmistot.

1 tenori

 • Kari Salminen
 • Jouko Sohlberg
 • Pekka Tikkanen
 • Mikko Välikangas

Ääniviskaali: Kari Salminen

2 tenori

 • Sixten Granlund
 • Jorma Eskola
 • Tapio Hirvelä
 • Heimo Kaukolinna
 • Seppo Kähönen
 • Harri Ukkonen

Ääniviskaali: Heimo Kaukolinna

1 basso

 • Jorma Metsi
 • Matti Nevalainen
 • Kari Niemelä
 • Heikki Saarela
 • Jouko Setälä

Ääniviskaali: Kari Niemelä

2 basso

 • Jouko Harmaala
 • Juha Kinnarinen
 • Raimo Laitinen
 • Keijo Mäenpää
 • Juhani Rantamäki
 • Pentti Rintala

Ääniviskaali: Juhani Rantamäki